Wolven zijn teamdieren en weten dat ze met
elkaar meer voor elkaar krijgen dan alleen

“In je ééntje ga je sneller, samen kom je verder!”

“Situationeel leiderschap is met zeker- en onzekerheid kunnen omgaan”

Operationeel management

De manager is verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen. De manager die zich bewust is dat een organisatie zonder mensen geen organisatie is maar dat de mensen de organisatie zijn zal zijn medewerkers met respect behandelen. Dit stelt hem in staat om gezamenlijk sneller en makkelijker de gestelde doelen te verwezenlijken.

Een goede manager doet de goede dingen goed.

De leergang bestaat uit 8 sessies. Op de eerste sessie, die wordt gehouden van 09.00-17.00 wordt het DISC-model behandeld en toepasbaar gemaakt en het persoonlijk rapport uitgereikt, daarna worden uw doelen geconcretiseerd.

Op de vervolgsessies komen vele onderwerpen aan bod, telkens naar uw praktijk vertaald en worden gegeven van 13.00-18.00.

Inhoud Operationeel Management

 • Het DISC-model.
 • Zelfinzicht en inzicht in anderen.
 • Het belang van bruikbare doelstellingen en subdoelen .
 • Doeltreffend en enthousiasmerend presenteren.
 • Wat bepaalt de doeltreffendheid van de manager?
 • Effectief communiceren en positief beïnvloeden.
 • Voorbereiding en stellen van prioriteiten.
 • Hoe medewerkers te motiveren voor doelstellingen en veranderingen?
 • Ombuigen van weerstand.
 • De vijf stappen naar efficiënt timemanagement.
 • Doelgerichte coachings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Initiëren en verdedigen van een nieuw idee.
 • Welke wijze van communiceren van beslissingen leidt tot acceptatie en motivatie?
 • Uw voordeel uit eigen én andermans fouten.
 • Middels doelgerichte vragen anderen concreet tot actie aan te sporen.
 • Wat is het hoogst haalbare doel bij u in uw markt?
 • Aan welke criteria moet een effectieve rapportage voldoen?
 • Respectvol ondernemen, wat is het, wat brengt het u?
 • “Neen” zeggen, hoe en wanneer?
 • Assertiviteit loont.
 • Wanneer leiden vergaderingen en werkoverleg tot motivatie en concrete resultaten?
 • Creativiteit: de sleutel van de toekomst.
 • Het voortgangsgesprek met onze medewerker.
 • Controleren om te complimenteren.
 • Hoe medewerkers te berispen met als doel motivatie?
 • Welke taken mag een manager delegeren?
 • Delegeren of stagneren?
 • Evaluatie en conclusies.
 • Uw persoonlijke actieplan.


 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo